MUDr. Marta Štecová

MUDr. Marta Štecová

  • Psychiatr
  • Opava

MUDr. Marta Štecová vystudovala medicínu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Po promoci v roce 1993 nastoupila jako sekundární lékařka do Psychiatrické léčebny v Opavě, později zde pracovala jako vedoucí lékařka rehabilitačního oddělení. V roce 1996 složila atestaci ze všeobecné psychiatrie, v roce 2001 pak atestaci z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace.

V samotných počátcích čerpala v rámci samostudia z Kentovy Materie mediky, která je práci psychiatra blízká, uspořádání určitých symptomů však limituje její praktické využití. Přibližně od roku 2004 až dodnes navštěvuje homeopatickou školu MUDr. Alexandra Fesika, ve které nachází srozumitelné a přesné pojetí homeopatie. V červnu roku 2016 úspěšně ukončila závěrečnou zkouškou dvouletý cyklus studia CEDH v Brně. K homeopatii ji vedla manuální myoskeletální medicína, akupunktura, čínská medicína, celostní přístup k pacientovi a snaha najít komplexní metodu léčby, která by byla co nejpřesnější a nejindividuálnější. Homeopatické poznatky uplatňovala nejdříve na sobě a své rodině a na základě zkušeností pak ve své praxi.

Zaměřuje se na léčbu neurologických, psychiatrických a také autoimunitních onemocnění, homeopatické postupy léčby doplňuje fytofarmaky. Přednáší na odborných homeopatických kongresech a praktické zkušenosti z homeopatické praxe publikuje v odborných příručkách pro lékaře, farmaceuty a zdravotníky. Je také lektorkou dvouletého kurzu homeopatie AKH v Ostravě.

Aktuality

Vyhlášení letošních vítězů proběhne na XI. homeopatickém kongresu v sobotu 9. dubna 2022 v hotelu Imperial Ostrava. Těšíme se na Vaši účast.

Odkazy

StudujteHomeopatii.cz

  • Kurz je určený odborníkům (lékařům, lékárníkům, veterinářům a zdravotnímu personálu), kteří chtějí homeopatii využívat ve své praxi.

BudteZdravi.cz

  • Homeopatie nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou, protože pacienta bere a léčí vždy jako celek.

WEB-KLUB.cz

  • Tvorba webových stránek a aplikací na míru.