Cíle projektu

Cílem projektu je ocenit české homeopaty, kteří svou aktivitou pozitivně přispívají rozvoji homeopatie jako neustále se vyvíjející disciplíny. Cílem je také zaznamenat povědomí veřejnosti o potenciálu a možnostech homeopatie, jako diagnostické a terapeutické metody, ale také z hlediska jejího uplatnění na poli moderní vědy. Projekt by měl zároveň podpořit motivaci k dalšímu rozvoji aktivit a projektů, přispívajících otevřené odborné diskuzi vyspělé vědecké úrovně.

Organizátorem a garantem projektu je MUDr. Alexandr Fesik, zakladatel a ředitel společnosti Akademie klasické homeopatie spol. s r. o.

Kritéria pro nominace

 • vlastní praxe: dlouholetá praxe především v praktické homeopatii (5 – 15 let), poradenská a terapeutická činnost ve vlastní poradně, v lékárně, ambulanci či nemocnici
 • přednášková činnost: na odborných kongresech, pro odborníky i veřejnost, organizace vlastních přednášek, přednášková činnost v kurzech v oblasti homeopatické teorie, praxe, vývoje a výzkumu
 • publikační činnost: v časopisech, na webu, vlastní díla, publikace ve sbornících z kongresů se zaměřením na homeopatickou teorii, praxi, vývoj a výzkum
 • vydavatelská a překladatelská činnost: působení ve vydavatelství zaměřeném na homeopatickou literaturu, překlady zahraničních novodobých nebo klasických homeopatických publikací
 • výzkumná a vědecká činnost: klinický výzkum homeopatie (ve vlastní praxi), zaměření na klinické studie ověřené v praxi, technologii výroby atd.

Pravidla nominace

Termín nominace: 1. listopadu 2020 - 31. ledna 2021

 • nominace samotnými pacienty
 • nominace homeopatickými společnostmi jako celku
 • nominace jednotlivými členy homeopatických společností
 • nominace z řad lékařů, veterinářů, farmaceutů, zdravotníků a odborných konzultantů
 • vlastní kandidatura

Nominovány mohou být žijící osobnosti, které se v současné době aktivně zaměřují na praktikování, propagaci a podporu postupů Hahnemannova pojetí homeopatické diagnostiky a léčby.

Zaměřujeme se pouze na homeopatii. Nepřijímáme nominace odborníků v metodách alternativní medicíny, jako jsou např. akupunktura, tradiční čínská medicína, jóga, reiki, reflexní terapie, masáže apod.

Nominovaní, kteří nesplňují kritéria stanovená organizátorem projektu, nebudou zařazení do hlasování. Nominace organizátora projektu nebudou zařazeny do hlasování.

Postup nominace

Pro každou kategorii lze nominovat pouze jednoho vybraného kandidáta, ve výše uvedenou dobu, a to v nominačním formuláři ZDE. Po ukončení termínu nominací již nelze nominovat další kandidáty. Každý kandidát může být nominován ve všech třech kategoriích, pokud splňuje pravidla nominace.

V nominaci musí být vždy uvedeno titul, jméno, příjmení, odbornost kandidáta a místo působení. K výše uvedeným údajům je povinné uvést také odůvodnění nominace – význam a přínos kandidáta pro homeopatii. Tyto údaje, včetně důvodu nominace, pak budou společně s medailonkem kandidáta publikovány v hlasovacím formuláři, který bude zveřejněn v hlasovacím období.

Nominovat lze pouze prostřednictvím nominačního formuláře. Nominace provedené jinou cestou jsou neplatné.

Pravidla hlasování

Termín hlasování: 1. února - 31. března 2021

Hlasování pro vybraného kandidáta bude probíhat prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu Homeopatroku.cz ve výše zmíněném termínu. Hlasovat je možné v každé kategorii pro jednoho kandidáta pouze jednou. Není podmínkou hlasovat ve všech třech kategoriích.

Postup hlasování

Hlasovat bude možné vložením vlastního e-mailu do medailonku vybraného kandidáta v hlasovacím formuláři. Po odeslání obdrží hlasující ověřovací e-mail s pokyny pro potvrzení hlasování. Hlas je platný až po tomto potvrzení. Aktuální počet hlasů bude viditelný u medailonku každého kandidáta. Z každého e-mailu je možné odeslat pouze jeden hlas v každé kategorii.

Aktuality

Vyhlášení letošních vítězů proběhne na XI. homeopatickém kongresu v sobotu 9. dubna 2022 v hotelu Imperial Ostrava. Těšíme se na Vaši účast.

Odkazy

StudujteHomeopatii.cz

 • Kurz je určený odborníkům (lékařům, lékárníkům, veterinářům a zdravotnímu personálu), kteří chtějí homeopatii využívat ve své praxi.

BudteZdravi.cz

 • Homeopatie nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou, protože pacienta bere a léčí vždy jako celek.

WEB-KLUB.cz

 • Tvorba webových stránek a aplikací na míru.