Tříčlenná porota bude pro každý ročník vždy předem zvolena organizátorem projektu. Jejím úkolem je zajistit bezproblémový proces přípravy projektu, spravedlivý průběh nominací, hlasování a zpracování výsledků, ale také samotného předání ceny vítězům. Zajišťují dohled nad organizací jednotlivých kroků, zamezení odklonu od stanovených cílů a dohled nad dodržováním kritérií stanovených organizátorem. Porota rozhoduje o výběru nominovaných, kteří postoupí do fáze hlasování.

Složení poroty

MUDr. Naděžda Stauderová

Paní MUDr. Naděžda Stauderová patří k předním českým homeopatům. Vlastní homeopatickou praxi v Ostravě vede více než 25 let. Díky svým bohatým zkušenostem je vzorem mnohým svým žákům a posluchačům, svou aktivní účastí významně obohacuje program odborných kongresů u nás i v zahraničí. Ocenění za celoživotní přínos homeopatii získala v roce 2015.

MUDr. Naděžda Stauderová

MUDr. Vít Čajka, Ph.D.

Pan MUDr. Vít Čajka, Ph.D. působí jako praktický lékař v Novém Malíně u Šumperku. V léčbě pacientů využívá převážně klasických medicínských metod, je absolventem také kurzů ajurvédy a homeopatie. Věnuje se výuce jógy a významně se podílí na podrobném výzkumu vlivu cvičení jógy na civilizační choroby. Členem poroty Ceny za přínos homeopatii je zvolen již druhým rokem.

MUDr. Vít Čajka, Ph.D.

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA

Pan docent Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA je absolventem Institutu bezpečnostního inženýrství v oboru Požární ochrana a bezpečnost na VŠB-TU v Ostravě. Do roku 2020 byl ředitelem pořádkové policie na Policejním prezidiu České republiky. Přednáší na VŠB v Ostravě a na VŠ v Praze. Je členem komise pro závěrečné státní zkoušky, oponentem a vedoucím závěrečných prací studentů a také členem vědecké rady fakulty i oborové rady pro doktorská studia na FBI VŠB-TU. Členem poroty projektu Cena za přínos homeopatii byl docent Ing. Martin Hrinko, Ph.D. zvolen druhým rokem.

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA

Aktuality

Vyhlášení letošních vítězů proběhne na XI. homeopatickém kongresu v sobotu 9. dubna 2022 v hotelu Imperial Ostrava. Těšíme se na Vaši účast.

Odkazy

StudujteHomeopatii.cz

  • Kurz je určený odborníkům (lékařům, lékárníkům, veterinářům a zdravotnímu personálu), kteří chtějí homeopatii využívat ve své praxi.

BudteZdravi.cz

  • Homeopatie nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou, protože pacienta bere a léčí vždy jako celek.

WEB-KLUB.cz

  • Tvorba webových stránek a aplikací na míru.