PhDr. Lucie Baronová

PhDr. Lucie Baronová

  • Koučování a konzultace
  • Psychologická homeopatie, Ostrava

K homeopatii se dr. Baronová dostala ještě za doby svých vysokoškolských studií na začátku 80. let, kdy se stala vůbec první oficiální žačkou známého propagátora homeopatie ing. Jiřího Janči v Ostravě. Překládala pro něj z angličtiny tehdy tak nesnadno dostupné zdroje a informace z tohoto oboru. Souběžně tehdy studovala v Olomouci lingvistiku, jejíž součástí byl i editační a redakční seminář, a později vyučovala překladatelství a stylistiku na Ostravské univerzitě. Díky tomu se stala nejen první nadšenou čtenářkou knih ing. Janči, ale také jeho stylistickou a jazykovou poradkyní.

V téže době začala dr. Baronová spolupracovat na překladové lokalizaci a jazykových revizích knih, brožur a tiskovin MUDr. Fesika a Akademie klasické homeopatie. Podílela se na přípravě publikací jako například Haf, jsem zdráv a Nemoci mužů, stejně jako pomáhala připravovat souborná vydání kazuistik z praxe pediatrů či popisy léků a jejich působení v letáčcích pro lékárníky. Léta strávená akademickou kariérou jí dala skvělé předpoklady k překladům anotací, resumé a abstraktů konferenčních příspěvků do angličtiny.

Dr. Baronová studovala postgraduálně v Británii sociologii, management, psycholingvistiku a psychologii a následně se stala mezinárodní konzultantkou pro lidské zdroje u velkých firem sídlících v Rakousku, Francii a Německu. Jelikož je v těchto zemích homeopatická psychologie naprosto běžnou součástí konzultační praxe, cesta dr. Baronové k ní byla zcela logickým vyústěním všech jejích dosavadních aktivit.

V roce 2016 přispěla jako členka kolektivu autorů do knihy psychiatra MUDr. Polácha Příručka duševního zdraví speciální kapitolou věnovanou možnostem svépomocných metod. Mezi těmito zaujímá homeopatie díky své bezpečnosti přirozeně čelné místo.

Vyzbrojena poznatky z rozsáhlého samostudia homeopatických pramenů v anglickém originále, ale také informacemi z opakovaných čtení editovaných knih a osobními zkušenostmi z koučinku svých klientů se dr. Baronová začala se svými příspěvky pravidelně zúčastňovat odborných kongresů pořádaných Akademií klasické homeopatie. Zde se postupně věnovala multidisciplinárnímu a hlubšímu pohledu na jednotlivé polychresty, jakými jsou Bella-donna, Lycopodium, Sulfur, Acidum phosphoricum, Thuja či Graphites, a zabývala se možnostmi archetypálního pohledu na pacienta. Její devadesátiminutové přednášky jsou podrobně zachyceny ve sbornících z daných kongresů, a to včetně referenčního aparátu, který ukazuje různorodost zejména cizojazyčných zdrojů.

Aktuality

6. ročník ceny Homeopat roku se blíží. Osobnosti z oboru můžete nominovat od 1. listopadu 2020. Nominace ukončíme 31. ledna 2021 a od 1. února 2021 spustíme hlasování, které ukončíme 31. března 2021.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se letošní VIII. homeopatické kazuistiky konají on-line. Proto přesouváme vyhlášení výsledků 5. ročníku projektu Homeopat roku na neurčito. O místě předání cen vás budeme včas informovat.

Odkazy

StudujteHomeopatii.cz

  • Kurz je určený odborníkům (lékařům, lékárníkům, veterinářům a zdravotnímu personálu), kteří chtějí homeopatii využívat ve své praxi.

BudteZdravi.cz

  • Homeopatie nabízí strategii zdraví a je vynikající preventivní léčbou, protože pacienta bere a léčí vždy jako celek.

WEB-KLUB.cz

  • Tvorba webových stránek a aplikací na míru.